Terapie těla a duše

Terapie těla i duše

pomocí sofioterapie, automatické kresby a reiki

Poznejte pravou příčinu Vašich bolestí

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je:
Radka Hamrlová  identifikační číslo: 64073343
Sídlem : Mladějovice 195  78501
Provozovna : Nádražní 1 Šternberk 78501
(dále jen jako správce)

Korespondenční adresa pro doručení:
Radka Hamrlová
Mladějovice 195 78501
Emailová adresa: terapie@radkahamrlova.cz
Telefon: +420 605 102 323
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je komunikace v rámci obchodní sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu terapie@radkahamrlova.cz
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem.
Tyto podmínky nabývají platnosti dne 25. května 2018

Radka Hamrlová IČ : 64073343   Sídlo . Mladějovice 195  78501